Jump to content

Rules

ENGLISH - Forum Rules - www.nightwishforum.com- The forum language is English & Finnish, only post English in the English section and Finnish in the Finnish section, . Content in other languages will be removed. There is a list of partner forums in other languages at: www.nightwish.com

- When opening new threads, make sure that a similar one does not already exist and use meaningful titles. No "omg this is awesome".

- No aggressive/rude/malicious behaviour towards anyone.

- Keep posts on topic with the thread subject matter and respect other posters' opinions.

- No deleting moderator notices in posts (orange lettering) or editing your post if it has an orange mod post in it.

- No posting links to downloads/torrents of copyright media.

- No posting YouTube links to leaked/unreleased content.

- No discussing leaked media. This includes the likes of "Send me a PM for a download link"

- No spamming

- Usernames, signatures, and avatars to be clean: no swearing, pornographic or vulgar themes etc

- No swearing under any circumstances except within Speakers Corner. This includes workarounds, quotes, abbreviations, and self censoring.

- No double posting if the previous post is less than 2 weeks old (Creation threads exempt).
If you need to double post, ie new news, inform a moderator who can merge your posts and have the date showing as new.


- Keep to the original font colour and style. Size may be altered slightly only for emphasis and is not to be used on a full post.

- The bold, italic, and underline options are all allowed for emphasis. Full posts in any of the three are not allowed.

- Keep caps to a minimum. No full post caps.

- No selling. No advertising.

- Drama is always messy. Moderators won't let debates get out of hand..

- Use Contact The Mods to reply or talk to mods. Don't reply in discussion topics.

- No TOR/proxy/one day emails to set up an account.

- Keep obsessive, over the top 'fangirling' off the forum, this includes fan fiction.


Moderators will step in if any of the above are under question. Warnings and edits are subject to the mods' discretion.

Bans:

Immediate bans will take place in the following situations.

- Hostility to other members

- Ignoring moderators' requests/warnings to stop a certain action

- Deletion of a moderator post (orange text)

- Knowingly posting links to download illegal content

- Exceeding maximum warning status (forum auto bans when status reaches 5)

The term of the ban is at the discretion of the moderator.
SUOMI - www.nightwishforum.com- Foorumi tarjoaa keskustelut suomeksi ja englanniksi. Muunkieliset viestit poistetaan. Lista muunkielisistä foorumeista löytyy osoitteesta www.nightwish.com

- Varmista uusia keskusteluketjuja avatessasi että vastaavaa ketjua ei ole jo olemassa. Otsikoi ketjusi järkevästi.

- Älä käyttäydy aggressiivisesti, töykeästi tai pahantahtoisesti ketään kohtaan.

- Pysy ketjun aiheessa ja kunnioita toisten kirjoittajien mielipiteitä.

- Älä poista moderaattoreiden huomautuksia viesteistäsi (oranssi teksti) tai muokkaa viestiäsi jos siinä on oranssi moderaattorin viesti.

- Ei linkkejä tekijänoikeuksilla suojatun materiaalin latauksiin/torrentteihin.

- Ei YouTube-linkkejä vuodettuun tai julkaisemattomaan materiaaliin.

- Ei keskustelua vuodetusta materiaalista. Tämä koskee myös "Latauslinkki yksityisviestillä" -tyylisiä viestejä.

- Ei spämmiä eli roskaviestejä.

- Käyttäjätunnusten, allekirjoitusten ja avatar-kuvien tulee olla siistejä: ei kiroilua, pornografisia tai alatyylisiä aiheita, jne.

- Ei kiroilua missään olosuhteissa. Tämä sisältää kiertoilmaukset, lainaukset, lyhenteet ja itsesensuurin.

- Ei tuplapostausta jos edellinen viesti on alle kaksi viikkoa vanha (Ei päde Runoutta-alueeseen)
Tarvittaessa (esim. jos ketjua pitää päivittää uusilla uutisilla) ota yhteyttä moderaattoriin joka voi yhdistää viestisi ja päivittää sen päiväyksen.

- Käytä fontin oletusväriä ja -tyyliä. Fonttikokojen muuttaminen on sallittua pienessä mittakaavassa korostamista varten, muttei kokonaisiin viesteihin.

- Lihavoiminen, kursiivi ja alleviivaus ovat sallittuja vain korostamista varten. Niiden käyttäminen koko viestissä ei ole sallittua.

- Käytä isoja kirjaimia tarpeettomasti mahdollisimman vähän. Älä lähetä pelkästään isoilla kirjaimilla kirjoitettuja viestejä.

- Ei myymistä. Ei mainostamista.

- Draama on aina sotkuista. Moderaattorit eivät anna väittelyiden päästä käsistä.

- Käytä Ota yhteyttä moderaattoreihin -ketjua vastataksesi tai puhuaksesi moderaattoreille. Älä vastaa keskusteluketjuissa.

- Älä luo tunnustasi TOR:in, proxyjen tai kertakäyttöisten sähköpostien kautta.

- Pidä obsessiivinen, liiallinen 'fanityttöys' pois foorumilta. Tähän sisältyy fan fiction.


Moderaattorit puuttuvat asiaan jos mikään ylläolevista on kyseenalainen. Varoitukset ja muokkaukset tapahtuvat moderaattorien harkinnan mukaan.

Bannit:

Välittömät bannit annetaan seuraavissa tapauksissa.

- Vihamielisyys muita jäseniä kohtaan

- Moderaattoreiden pyyntöjen tai varoitusten ohittaminen

- Moderaattorin viestin poistaminen (oranssi teksti)

- Tietoinen laittoman materiaalin linkittäminen

- Enimmäisvaroitusrajan ylittäminen (foorumi bannaa automaattisesti kun varoituksia on 5)

Bannin kesto määräytyy moderaattorin harkinnan mukaan.